3D SECURE

ÎN ORICE VALUTĂ

MDL / EUR / USD

VALABILITATE

4 ani

UTILIZARE

în ţară şi peste hotare

 

MasterCard Business Local

Despre

Cardul corporativ Local este cardul deschis din contul întreprinderii pe numele colaboratorilor acesteia. Cardurile date se deschid numai în MDL şi pot fi utilizate numai pe teritoriul RM.
Sunt predestinate pentru achitarea bunurilor / serviciilor şi primirea numerarului în punctele de deservire şi în bancomatele ţării.

Avantaje

  • Achitarea cheltuielilor de deplasare local;
  • achitarea bunurilor şi serviciilor pe teritoriul republicii în favoarea întreprinderii (cheltuielile activitaţii de bază, cheltuieli de gospodărie);
  • comisioanele reduse permit întreprinderii să le deschidă în masa pentru colaboratorii acesteia;
  • pot fi alimentate prin numerar la casele băncii sau prin transfer de către persoanele imputernicite;
  • Comisioane pentru deschiderea şi deservirea cardurilor de plată puteţi vedea consultînd Tarifele Băncii AICI.